ทีมงานของเราค้นหาแบบจำลองและเสนอพวกเขาสำหรับแต่ละเวิร์คช็อปโดยอ้างอิงตามคำขอ
เราทำให้ผู้สมัครรุ่นของเราติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญ